Zaznacz stronę

Na dole tej strony podane są przykłady różnych treningów w zależności od poziomu gracza oraz linki do ponad 150 filmów, które ilustrują uderzenia i treningi.
Jeżeli przykładowo gracz chce przełamać granicę 80 uderzeń, to powinien wykonywać treningi opisane pod hasłem „Jak grać poniżej 80 uderzeń” i obejrzeć filmy, które tego dotyczą. Jeżeli nie jest w stanie osiągnąć opisanych tam wyników czy testów, powinien „wrócić” do treningów na poziomie 90, a czasem nawet 100 uderzeń.

SYSTEM TRENINGÓW

Wszystkie treningi, wszystkich uderzeń na wszystkich poziomach są podzielone na 4 grupy.

Grupa 1 – Trening Techniki Bazowej, zwany też Treningiem Blokowym
Celem tych treningów jest nauka lub korekta techniki danego uderzenia w zakresie ruchów kija i ciała oraz rytmu i tempa.
Każdy gracz, nawet gracze zawodowi, stara się nieustannie pracować nad swoją techniką, wykrywać błędy w ruchach lub rytmie.
Im technika jest lepsza tym łatwiejsze są kolejne rodzaje treningów.

Grupa 2 – Trening Zmienne
Celem tych treningów jest zastosowanie posiadanej techniki do określonych dystansów i celów.
Za każdym razem piłka uderzana jest z innego dystansu lub w przypadku długiej gry innym kijem.
Jeżeli gracz nie jest w stanie zmieniać dystansów i trafiać w cel, musi wrócić o poziom wyżej tj. do Treningów Techniki Bazowej.

Grupa 3 – Trening Realnej Gry
Celem tych treningów jest maksymalna symulacja realnych sytuacji w grze.
Za każdym razem tylko jedna piłka uderzana jest z innego dystansu, innym kijem, z innego podłoża czy położenia i z różnymi trajektoriami. Oczywiście za każdym razem na konkretny cel i za każdym razem zmieniany jest kij i cel.
Jeżeli gracz nie jest w stanie zmieniać różnych parametrów uderzeń i trafiać w cel, musi wrócić o poziom wyżej tj. do Treningów Zmiennych lub nawet czasem do Treningów Techniki Bazowej.

Grupa 4 – Trening Realnej Gry w warunkach napięcia psychologicznego
Od poprzedniej grupy treningów różnią się tylko tym, że trzeba wykonać określone zadanie lub zdobyć określoną ilość punktów.
Przykładowo w treningu krótkiej gry będzie to sekwencja 9 różnych uderzeń (różne trajektorie, kije, położenia, podłoża i dystanse w stosunku do dołka), w których należy wykonać np. 50% up&down.
Jeżeli gracz nie jest w stanie zrealizować postawionych mu zadań czy ilości punktów, musi wrócić o poziom wyżej tj. do normalnych Treningów Realnej Gry, a czasem do Treningów Zmiennych lub nawet do Treningów Techniki Bazowej.

W miarę doskonalenie swojej gry zmieniają się proporcje udziału poszczególnych Grup Treningów w całym czasie treningowym.
Im poziom gracza jest niższy tym więcej powinien on ćwiczyć Treningów Techniki Bazowej.
Im poziom wyższy tym więcej Treningów Realnej Gry w warunkach napięcia psychologicznego.
Generalnie wygląda to tak jak pokazano poniżej, ale oczywiście wiele zależy od indywidualnych możliwości i postępów.

Dochodzą do tego, szczególnie od niższych handicapów, treningi mentalne i fizyczne.

Klikając w ikonkę poniżej obejrzysz filmy, ilustrujące prawidłowe podstawy techniczne wszystkich podstawowych uderzeń w grze w golfa. 

  

A teraz wybierz swój poziom i zobaczysz filmy do zalecanych treningów wszystkich elementów gry.

 

Klikając w jedną z ikonek ponizej przeczytasz o różnych treningach oraz o wielu innych aspektach gry w golfa.