Zaznacz stronę

RODO

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych Klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Target54, będący w Tajlandii marką wyjazdów golfowych firmy Apsara Tours  Ltd. z siedzibą w Tajlandii, 272 soi Pattanakarn, Bangkok 10250.

Pani/Pana dane (adres mailowy) będą przetwarzane w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy; oraz w celu kierowania komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana przez Administratora treści marketingowych.
Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, aż do wypisania się z usługi newslettera. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani/Pan administratorowi, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Pragniemy zapewnić, iż Target54 dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych (adres email) przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.