Zaznacz stronę

Modry Las, Specjalna Klinika Golfowa, 8-10 Września 2020

Miejsce Kliniki – Pole Modry Las

Modry Las to jedno z najpiękniejszych pól w Polsce. Zaprojektowane zostało przez Gary Playera w 2009 roku i zdobyło szereg międzynarodowych nagród dla najlepszych pól w Europie. Pole zostało wyrzeźbione w naturalnym krajobrazie i doskonale wtapia się w swoje otoczenie. Kompleks Modry Las to 18 dołkowe pole golfowe, 9 dołkowe pole treningowe, putting, chipping i pitching greeny.
Pole posiada również własną bazę noclegową oraz domek klubowy.

2015-11-12_200911
Klinika przeznaczona jest dla średnio zaawansowanych golfistek i golfistów z handicapami od 10 do 24 i nastawiona będzie korektę i doskonalenie uderzeń na puttingu, krótkiej gry oraz full swingu.
Klinika Golfowa to okazja aby skorygować swoje ewentualne błędy techniczne tych uderzeń golfowych oraz poznać prawidłową i skuteczną technikę ich wykonania i zastosowania w grze na polu. Klinika ma też dostarczyć uczestnikom adekwatnej wiedzy na temat sposobów treningu w/w uderzeń.
Klinika ma formę intensywnego szkolenia (27 godzin zorganizowanych zajęć i gier na 9-18 dołkach), pozwalającego lepiej zrozumieć swoje problemy i technikę uderzeń, a co za tym idzie poprawić swój poziom gry.

Zajęcia odbywają się w grupie 4 osobowej, co zapewnia maksymalną indywidualizację szkolenia.

Program 3 dniowej Kliniki zawiera:
– Przegląd i ewentualna korekta podstawowych elementów przygotowania do uderzenia w puttingu – Setup, Grip, Ustawienie na cel
– Trening podstawowych elementów techniki puttingu – Celowanie, Rytm, Rotacja
– Test prawidłowości toczenia się piłki – Położenie główki puttera, Miejsce kontaktu, Droga główki puttera
– Omówienie i trening koncepcji „Spokojne oko”
– Omówienie i trening koncepcji Aim Point – ocena nachylenia greenu i wybór celu
– Trening zaawansowany wyczucia odległości w krótkim, średnim i długim puttingu
– Tzw. Trening celowy krótkiego i długiego puttingu
– Test PGA Tour dla krótkiego i długiego puttingu
– Algorytm krótkiej gry w okolicach greenu
– Przegląd i ewentualna korekta elementów techniki chippingu, krótkiego pitchingu i gry z bunkra – Setup, Grip, Ruch, Rytm, Tempo
– Chipping 3 różnymi kijami – trajektorie i współczynnik toczenia się
– Pitching – 3 podstawowe trajektorie
– Trening wyczucia odległości w chippingu i krótkim pitchingu
– Tzw. trening celowy chippingu i krótkiego pitchingu
– Przegląd, diagnoza i ewentualna korekta Tzw. Fundamentals full swingu – Setup, Grip, Ustawienie na cel.
– Biomechanika full swingu
– Zasady Forward swingu, jego korekta, doskonalenie i trening – prawidłowe pozycje różnych części ciała i kija w trakcie ruchu
– Likwidacja „Chicken wing” – rola lewej strony ciała (dla praworęcznych)
– Tee shot – Driver – Setup i Ruch
– Uderzenia z 4 różnych położeń piłki – Setup i Ruch
– Długi pitching – technika i podstawowy trening trafiania w cel
– Gry na polu 9/18 dołków
– Podstawy przygotowania mentalnego do gry w golfa
– Podstawy strategii gry na polu

Niektóre elementy programu Kliniki (przygotowanie mentalne i strategia gry) rozpoczną już na miesiąc przed jej rozpoczęciem w drodze wysyłki materiałów do nauki i dyskusji.

Niektóre elementy programu Kliniki (przygotowanie mentalne i strategia gry) rozpoczną już na miesiąc przed jej rozpoczęciem w drodze wysyłki materiałów do nauki i dyskusji.

Na stronie https://target54.eu/opisy-szkolen-roznych-grup-handicapowych/ można zobaczyć jak program tego szkolenia wpisany jest kompletny cykl szkoleniowy dla innych grup handicapowych

Szkolenie odbywa się w formach Bazowego Treningu Techniki, Treningów Realnej Gry (standardowych i zadaniowych) oraz Gier Treningowych i Gier Kontrolnych na polu.
Całość Kliniki prowadzona jest przez Krzysztofa Czuprynę.

2016-10-16_092709
– 1.750 PLN – 1 golfista, bez zakwaterowania

Istnieje możliwość zakwaterowania na miejscu w domkach 2-4 osobowych.

Opłata pokrywa:
– 1 gra na polu 18 dołków
– 2 gry na polu 9 dołków
– 27 godzin zorganizowanego szkolenia i gier w zakresie full swingu, puttingu, chippingu i krótkiego pitchingu
– bezpłatne korzystanie z driving range wraz z piłkami
– indywidualną video-analizę swingu

Dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i wydatki osobiste we własnym zakresie.

2016-10-16_092735Tak, jestem zainteresowana/zainteresowany uczestnictwem w tej Klinice