Zaznacz stronę

Opisy szkoleń różnych grup handicapowych

Poniżej przedstawiona są ogólne opisy i treść szkoleń dla grup golfstów o różnych poziomach handicapowych. Jest to opis generalny, który może być zmodyfikowany w zależności od oczekiwań i umiejętności uczestników.
Na każdym pozimie handicapowym dokonywany jest przegląd i ewentualna korekta elementów z niższego poziomu.
Treningi Realnej Gry polegają na maksymalnej symulacji gry na polu. Trening polega na ogół na uderzeniu jednej piłki, z jednego położenia, jednym kijem z wykonaniem pełnej rutyny przed uderzeniem. Treningi Realnej Gry są przeprowadzanie dla każdego typu uderzenia i dodatkowo mogą być utrudnione wymaganiami punktowymi.

Typy uderzeń Granica 100 uderzeń Granica 90 uderzeń Granica 82 uderzenia Gra poniżej 80 uderzeń
Handicap powyżej 28 Handicap 18 do 27 Handicap od 10 do 17 Handicap poniżej 10


1. Setup, grip i ustawienie na cel 1. Trening 3 elementów techniki 1. Koncepcja Vector Line 1. Treningi Realnej Gry
Putting 2. Podstawowe 6 elementów techniki puttingu 2. Koncepcja „Spokojne oko” 2. Putting BUS, wizualizacja linii putta 2. Trudne położenia
3. Podstawowe wyczucie odległości 3. Koncepcja Aim Point 3. Rytuał długiego puttingu 3. Trening Celowy puttingu
4. Trening Celowy puttingu 4. Zaawansowane wyczucie odległości 4. Trening Celowy puttingu 4. Test PGA Tour krótkiego i długiego puttingu
5. Test PGA Tour krótkiego i długiego puttingu 5. Trening Celowy puttingu 5. Test PGA Tour krótkiego i długiego puttingu


1. Setup, grip i ustawienie na cel 1. Algorytm krótkiej gry 1. Technika uderzenia „Lob” 1. Treningi Realnej Gry
Krótka gra 2. Rytm, Tempo 2. Chipping 3 różnymi kijami 2. Technika uderzenia „Wysoki chip” 2. Test Olympic Scoring
3. Podstawowy chip 3. Podstawowe 3 trajektorie pionowe 3. Uderzenie z różnych położeń 3. Bardzo trudne sytuacje
4. Podstawowy krótki pitch 4. Wyczucie odległości w chippingu 4. Uderzenie z różnych podłoży 4. Trudne podłoża
5. Wyczucie odległości w pitchingu 5. Uderzenie „Hop&Stop”


1. Setup, grip i ustawienie na cel 1. Tabela dystansów – Kalibracja wedgy 1. Elastyczność uderzeń
Długi pitching 2. Podstawowa technika – Rytm, Tempo 2. Zaawansowany trening trafiania w cel 2. Trening trafiania w cel Pro
3. Podstawowy trening trafiania w cel


1. Setup, grip i ustawienie na cel 1. Full swing – Forward swing 1. Trening trajektorii pionowych 1. Koncepcja X Factor Strech
Full swing 2. Mikro swing 2. Likwidacja tzw. „Chicken wing” 2. Trening uderzeń Fade i Draw 2. Likwidacja tzw „Early extension”
3. Mini swing 3. Tee shot – driver 3. Uderzenia z trudnych podłoży 3. Doskonalnie różnych  trajektorii
4. Pół swing 4. Różne położenia piłki 4. Full swing – Kontakt 4. Treningi Realnej Gry
5. Full swing – Backswing


Bunkier green 1. Setup, grip i ustawienie na cel 1. Technika uderzenia „Explosion shot” 1. Różne położenia piłki 1. Treningi Realnej Gry
2. Podstawowe uderzenie „Splash shot” 2. Wyczucie odległości 2. Piłka toczona i zatrzymywana
3. Bardzo trudne sytuacje


Bunkier fairway 1. Podstawowa technika 1. Atak na green różnymi kijami 1. Treningi Realnej Gry


Uderzenia specjalne 1. Uderzenie tyłem 1. Bardzo głęboki rough 1. Gra odwrotnym kijem
2. Treningi zróżnicowane