Zaznacz stronę

Testy Krótki Pitching

Krótki pitching Test 1
Wyznacz dwie odległości od piłki do dołka:
a. ok 10 kroków do greenu i ok 7 na greenie
b. ok 15 kroków do greenu i ok 10 na greenie.

Następnie z każdej z nich pitchuj po 10 piłek licząc punkty w sposób następujący:
a. Trafiłeś do dołka, masz 4 pkt za każde takie trafienie
b. Każda piłka, która zatrzymała się w promieniu 3 stóp od dołka, masz 2 pkt
c. Każda piłka, która zatrzymała się pomiędzy 3 a 6 stóp od dołka, masz 1 pkt

Jeżeli z danego dystansu zdobyłeś poniżej 6 punktów, to Twój wynik jest na tym dystansie na poziomie handicapu powyżej 20.
Jeżeli z danego dystansu zdobyłeś pomiędzy 6 a 8 punktów, to Twój wynik jest na tym dystansie na poziomie handicapu między 20 a 10.
Jeżeli z danego dystansu zdobyłeś pomiędzy 9 a 10 punktów, to Twój wynik jest na tym dystansie na poziomie handicapu między 10 a 5.
Jeżeli z danego dystansu zdobyłeś pomiędzy 11 a 12 punktów, to Twój wynik jest na tym dystansie na poziomie handicapu między 4 a 0.
Jeżeli z danego dystansu zdobyłeś powyżej 13 punktów, to Twój wynik jest na tym dystansie na poziomie zawodowców z PGA Tour.

Pokazuje to Twój poziom krótkiego pitchingu i rezerwy.
Powtarzamy test 2-3 razy aby wykluczyć przypadkowość.

Krótki pitching Test 2
Oznacz 5 różnych stanowisk w odległości około 30 kroków od dołka, tak aby do greenu było 15 kroków i 15 kroków na greenie do dołka.
Weź 5 piłek i pitchuj po 1 piłce z każdego stanowiska w stronę dołka, obliczając punkty zgodnie z opisanym poniżej zasadami.
a. Piłka wpadła do dołka po pitchu (pitch-in) – otrzymujemy + 5 punktów
b. Piłka zatrzymała się w promieniu 6 stóp od dołka +2 punkty
c. Piłka zatrzymała się pomiędzy 6 a 12 stóp od dołka +1 punkt
d. Piłka zatrzymała się dalej niż 12 stóp od dołka 0 punktów
e. Piłka nie trafiła green lub wytoczyła się z niego -1 punkt

Obliczamy zdobyte punkty, które porównujemy do następujących wyników.
Gracz PGA Tour – 8 pkt
Gracz z handicapem 0 – 6 pkt
Gracz z handicapem 9 – 5 pkt
Gracz z handicapem 18 –  4 pkt
Gracz z handicapem 36 –  2 pkt

Pokazuje to Twój poziom krótkiego pitchingu i rezerwy.
Powtarzamy test 2-3 razy aby wykluczyć przypadkowość.

Wzorcowy krótki pitch