Zaznacz stronę

Testy Długi Pitching

Długi pitching Test 1
Musisz znaleźć prawdziwy green lub bardzo dobrą jego imitację. Można to też ćwiczyć w trakcie gry na polu, ale wtedy nie gramy na wynik tylko jest to gra treningowa.
a. Uderz 5 x 1 piłkę z odległości 50m od greenu na jednym z dołków
b. 5 x 1 piłkę z odległości 70m na innym z dołków
c. 5 x 1 piłkę z odległości 90m na jeszcze innym dołku

Po uderzeniu serii 5 piłek na danym dołku podejdź do greenu i odrzuć dwie piłki leżące najbliżej dołka i dwie piłki leżące najdalej.
Piąta piłka powinna leżeć w maksymalnej odległości od dołka:
Dla 50 m

Gracz PGA Tour – 10 stóp
Gracz z handicapem 0 – 13 stóp
Gracz z handicapem 9 – 20 stóp
Gracz z handicapem 18 –  25 stóp
Gracz z handicapem 36 –  35 stóp

Dla 70 m
Gracz PGA Tour – 13 stóp
Gracz z handicapem 0 – 15 stóp
Gracz z handicapem 9 – 25 stóp
Gracz z handicapem 18 –  35 stóp
Gracz z handicapem 36 –  45 stóp

Dla 90 m
Gracz PGA Tour – 15 stóp
Gracz z handicapem 0 – 20 stóp
Gracz z handicapem 9 – 30 stóp
Gracz z handicapem 18 –  40 stóp
Gracz z handicapem 36 – 55 stóp