Zaznacz stronę

Specjalna Klinika Golfowa i Golfowy Obóz Sportowy

Specjalna Klinika Golfowa

Specjalna Klinika Golfowa trwa 3 dni i jest poświęcona diagnozie poziomu gry i różnych uderzeń golfisty.
Obejmuje testy treningowe, analizę swingu, analizę gry i błędów w grze.
Poniżej przykładowo wyniki testów treningowych dla krótkiego i średniego puttingu.

W rezultacie analizy całości rezultatów powstaje indywidualny plan treningów na kolejne tygodnie lub miesiące.
Specjalna Klinika Golfowa nadaje się dla golfisty na każdym poziomie, gdyż ukierunkowuje jego indywidualne treningi w zależności od tego, które elementy gry są najsłabsze i wymagają poprawy w pierwszej kolejności.

 

Golfowy Obóz Sportowy

Obóz trwa na ogół 7 dni, czasem dłużej. Składa się on z treningów wszystkich elementów gry oraz z gier.
Uczestnicy trenują kilka godzin dziennie albo określony element gry, specyficzny dla danego golfisty, albo wszyscy ćwiczą podobne elementy.
Treningi mają kilka profili – treningi techniki, wyczucia odległości, realnej gry czy treningi zmienne.
Gry w trakcie obozu pozwalają na sprawdzenie efektów treningów oraz dodatkowo uczą prawidłowej strategii gry.
Oprócz gier kontrolnych czyli na najlepszy wynik, uczestniczy grają też gry treningowe tj. gry na zadany temat.
Przykładem gry kontrolnej może być gra samymi ironami.
W trakcie gier uczestnicy wypełniają też tabele błędów (patrz poniżej) a bardziej zaawansowani obliczają wskaźniki skuteczności gry (GIR, Scrambling, PEI)


Na koniec obozu każdy uczestnik również otrzymuje indywidualny plan treningowy oraz wskazówki, które elementy swojej gry powinien przede wszystkim ćwiczyć.