Zaznacz stronę

Polska lato 2022

Sezon letni 2022 powoli dobiega końca. Zakończyły się również nasze szkolenia w Polsce. Wzięło w nich udział ponad 80 golfistów.
W okresie jesienno-zimowym brak jest już praktycznie wolnych miejsc.
Zaledwie 3 miejsca w Tajlandii w 2022 roku – patrz zakładka https://target54.eu/obozy-w-tajlandii/
W letnim sezonie 2023 ilość naszych szkoleń w Polsce będzie niewielka w porównaniu z latami poprzednimi, a ich listę opublikujemy na początku roku 2023.
Szkolenia będą za to maksymalnie zindywidualizowane i będą się odbywały w grupkach maksymalnie 2-4 osobowych, ilość gier w trakcie szkoleń będzie również ograniczona na korzyść ilości zajęć treningowo-szkoleniowych. Dążymy bowiem do ciągłego podwyższania jakości i przede wszystkim skuteczności naszych szkoleń.