Zaznacz stronę

W 2020 roku przeprowadziliśmy w Polsce aż 25 Golfowych Obozów Sportowych i Klinik Specjalnych, w których wzięło udział ponad 150 golfistów. Latem 2021 szkolenia odbędą się na kilku polach w Polsce między innymi w Naterkach, na Karolince, w Sand Valley, w Sobieniach, na Sierra. Łącznie przewidujemy również ponad 25 szkoleń i zaproponujemy kilka nowości.

Nowościami które zaproponujemy w 2021 roku są:

1. Podział Golfowych Obozów Sportowych i Klinik Specjalnych na Profil Szkoleniowy i Profil Treningowy.
Profil Szkoleniowy kładzie większy nacisk na naukę lub korektę techniki uderzeń, a więc przeznaczony jest dla tych graczy, którzy chcą przede wszystkim poprawić swoją technikę.
Proporcja czasu nauki i korekty techniki w stosunku do czasu treningów wynosi w tym profilu 70% do 30%.
Profil Treningowy kładzie większy nacisk na treningi uderzeń i oparty jest na treningach graczy zawodowych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać wiele różnych form i sposobów treningów każdego uderzenia lecz również dokonać korekt w swojej technice.
Proporcja czasu nauki i korekty techniki w stosunku do czasu treningów wynosi w tym profilu 30% do 70%.

2. Nowa forma szkoleniowa Challenge „Trenuje i Walcz” przeznaczona dla golfistów pragnących przeznaczyć więcej czasu na treningi i rywalizacje na polu.

3. Nauczanie swingu na Master Class na Wawa Golf tak, jak jak uczą się gracze zawodowi.

4. Ponadto na każdym Golfowym Obozie Sportowym wprowadzamy jako zasadę godzinę szkolenia codziennie dla każdego uczestnika indywidualnie z trenerem. 

Zajęcia indywidualne z Krzysztofem Czupryną od 10 maja

 

target54-o-nas-chris

Rezerwacje indywidualnie

Indywidualne lekcje golfa zgodnie z zapotrzebowaniem ucznia lub na określone tematy. .Zajęcia odbywać się będą na  Wawa Golf Driving Range jak również na symulatorze typu Trackman oraz SAM Putt Lab.
Możliwe są również zajęcia w grupie 2 osobowej.
Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 14 Czerwca 2021

Master Class Backswingu godziny 9-13.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Backswingu to 4 godzinne zajęcia od 9 do 13.00 poświęcone doskonaleniu jednego elementu swingu – Backswingowi łącznie z Setupem.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 14 Czerwca 2021

Master Class Backswingu godziny 14-18.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Backswingu to 4 godzinne zajęcia od 14 do 18.00 poświęcone doskonaleniu jednego elementu swingu – Backswingowi łącznie z Setupem.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 15 Czerwca 2021

Master Class Forward Swingu godziny 9-13.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Forward Swingu to 4 godzinne zajęcia od 9 do 13.00 poświęcone doskonaleniu jednego elementu swingu – Forward swingowi.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 15 Czerwca 2021

Master Class Forward Swingu godziny 14-18.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Forward Swingu to 4 godzinne zajęcia od 14 do 18.00 poświęcone doskonaleniu jednego elementu swingu – Forward swingowi.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 16 Czerwca 2021

Master Class Impaktu godziny 9-13.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Impakt to 4 godzinne zajęcia od 9 do 13.00 poświęcone doskonaleniu najważniejszego elementu swingu – Impaktowi, czyli kontaktowi z piłką.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Warszawa, Wawa Golf, 16 Czerwca 2021

Master Class Impaktu godziny 14-18.00

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Tym typem Master Class otwieramy nową erę szkolenia amatorów – Profesjonalne szkolenie wzorowane na treningu zawodowym.
Master Class Impakt to 4 godzinne zajęcia od 14 do 18.00 poświęcone doskonaleniu najważniejszego elementu swingu – Impaktowi, czyli kontaktowi z piłką.
Wawa Golf Driving Range to najlepsze obecnie miejsce w Warszawie do treningów. Doskonałe położenie w Centrum Warszawy, zadaszone i przede wszystkim z doskonałymi nawierzchniami do uderzania piłek i stanowiskami do treningu.

Pełny opis oferty

Sobienie Królewskie, 17-19 Czerwca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Krótka Gra i Swing

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w krótkiej grze i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki krótkiej gry i full swingu oraz treningi w tym zakresie.
Sobienie Królewskie posiadają zadaszony driving range, putting i chipping greeny są doskonale utrzymane i zapewniają komfortowe warunki treningowe.

Pełny opis oferty

Sobienie Królewskie, 20-22 Czerwca 2021

Klinika Specjalna – Profil treningowy
Full swing, Putting, Krótka Gra

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową.

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą trenowali wszystkie uderzenia gry w golfa. Program kliniki jest bardzo intensywny, oprócz treningów program zawiera gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Intensywne treningi w trakcie Kliniki pomogą jego uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. Sobienie Królewskie posiadają zadaszony driving range, putting i chipping greeny są doskonale utrzymane i zapewniają komfortowe warunki treningowe.

Pełny opis oferty

Sobienie Królewskie, 23-25 Czerwca 2021

Challenge – Trenuj i Walcz

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

 

Challenge „Trenuj i Walcz” to nowa forma szkolenia proponowana przez Target54 dla umotywowanych golfistów, pragnących rywalizacji. Są to 2 dni intensywnych treningów wszystkich elementów gry w golfa i potem 3 dnia, turniej dla wszystkich uczestników z nagrodami. Jest to więc doskonała okazja aby intensywnie potrenować i potem sprawdzić się w walce.

Pełny opis oferty

Sand Valley Golf, 27-29 Czerwca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Krótka gra i Full swing

Zostały 2 wolne miejsca

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w krótkiej grze i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki krótkiej gry i full swingu oraz treningi w tym zakresie.
Są również gry na polu 18 dołków.
Sand Valley to jedno z najtrudniejszych pól golfowych w Polsce i doskonale nadaje się do doskonalenia swoich umiejętności.

Pełny opis oferty

Sand Valley Golf, 30/06-2/7/2021

Klinika Specjalna – Profil treningowy
Full swing, Putting i Krótka gra

Zostały 2 wolne miejsca

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą trenowali wszystkie uderzenia gry w golfa. Program kliniki jest bardzo intensywny, oprócz treningów program zawiera gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Intensywne treningi w trakcie Kliniki pomogą jego uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. Są również gry na polu 18 dołków.
Sand Valley to jedno z najtrudniejszych pól golfowych w Polsce i doskonale nadaje się do doskonalenia swoich umiejętności.

Pełny opis oferty

Sand Valley Golf, 3-5 Lipca 2021

Challenge – Trenuj i Walcz

Zostały 3 wolne miejsca

 

Challenge „Trenuj i Walcz” to nowa forma szkolenia proponowana przez Target54 dla umotywowanych golfistów, pragnących rywalizacji. Są to 2 dni intensywnych treningów wszystkich elementów gry w golfa i potem 3 dnia, turniej dla wszystkich uczestników z nagrodami. Jest to więc doskonała okazja aby intensywnie potrenować i potem sprawdzić się w walce.

Pełny opis oferty

Postołowo, 6-8 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Krótka gra i Full swing

Zostały 4 wolne miejsca

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w krótkiej grze i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki krótkiej gry i full swingu oraz treningi w tym zakresie.
Są również gry na polu 18 dołków.
Postołowo to jedno z najlepszych pól golfowych w Polsce wyposażone również w driving range i putting-chipping greeny.

Pełny opis oferty

Postołowo, 9-11 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil treningowy
Full swing, Putting i Krótka gra

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową.

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą trenowali wszystkie uderzenia gry w golfa. Program kliniki jest bardzo intensywny, oprócz treningów program zawiera gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Intensywne treningi w trakcie Kliniki pomogą jego uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. Są również gry na polu 18 dołków.
Postołowo to jedno z najlepszych pól golfowych w Polsce wyposażone również w driving range i putting-chipping greeny.

Pełny opis oferty

Postołowo, 12-14 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil treningowy
Super Sport

Rezerwacje rozpoczęte

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym Super Sport. Przeznaczona ona jest dla bardzo umotywowanych golfistów lubiących rywalizację. Będzie to okazja do intensywnych treningów i 3 gier w ciągu 3 dni. Trenowane będą wszystkie elementy gry w golfa na podobnych zasadach jak treningi graczy zawodowych.
Postołowo to jedno z najlepszych pól golfowych w Polsce wyposażone również w driving range i putting-chipping greeny.

Pełny opis oferty

Sierra Golf Club, 16-18 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Krótka Gra i Full Swing

Rezerwacje rozpoczęte

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w krótkiej grze i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki krótkiej gry i full swingu oraz treningi w tym zakresie. 

Sierra Golf Club to zadaszony driving range, a putting i chipping greeny są doskonale utrzymane i zapewniają komfortowe warunki treningowe.

Pełny opis oferty

Sierra Golf Club, 19-21 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Putting i Full Swing

Zostało 1 wolne miejsce

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w puttingu i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki puttingu i full swingu oraz treningi w tym zakresie.
Sierra Golf Club to zadaszony driving range, a putting i chipping greeny są doskonale utrzymane i zapewniają komfortowe warunki treningowe.

Pełny opis oferty

Sierra Golf Club, 22-24 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil treningowy
Full swing, Putting, Krótka gra

Zostały 3 wolne miejsca

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą trenowali wszystkie uderzenia gry w golfa. Program kliniki jest bardzo intensywny, oprócz treningów program zawiera gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Intensywne treningi w trakcie Kliniki pomogą jego uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. 

Pełny opis oferty

Sand Valley Golf, 26-28 Lipca 2021

Klinika Specjalna – Profil szkoleniowy
Putting, Krótka gra i Full swing

Rezerwacje rozpoczęte

 

Proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Klinice Specjalnej, która pozwoli się zorientować się co i jak należy poprawić w puttingu, krótkiej grze i full swingu. Klinika ma profil szkoleniowy jest więc zorientowana na korektę i doskonalenie techniki tych uderzeń oraz treningi w tym zakresie.
Są również gry na polu 18 dołków.
Sand Valley to jedno z najtrudniejszych pól golfowych w Polsce i doskonale nadaje się do doskonalenia swoich umiejętności.

Pełny opis oferty

Naterki Golf Klub, 1-7 Sierpnia 2021

Golfowy Obóz Sportowy – Profil szkoleniowy

Zostało 1 wolne miejsce

 

Obóz ten ma Profil szkoleniowy, a szczegóły są zawarte w jego pełnym opisie (patrz link-przycisk poniżej). Program obozu jest bardzo intensywny, zawiera naukę i korektę techniki wszystkich uderzeń w grze w golfa jak również ich treningi oraz gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Korekta techniki pomoże jego uczestnikom pokonać kolejne bariery – 100, 90 i 80 uderzeń

Pełny opis oferty

Naterki Golf Klub, 7-13 Sierpnia 2021

Golfowy Obóz Sportowy – Profil treningowy

Zostały 2 wolne miejsca

Obóz ten ma Profil treningowy, a szczegóły są zawarte w jego pełnym opisie (patrz link-przycisk poniżej). Program obozu jest bardzo intensywny, zawiera treningi wszystkich uderzeń w grze w golfa oraz gry na 18 dołkowym polu klasy mistrzowskiej. Intensywne treningi pomogą jego uczestnikom poprawić swój poziom gry, gdyż podstawą każdego sportu jest nie tylko prawidłowa technika lecz również TRENING.

Pełny opis oferty

Royal Kraków, 15-17 Sierpnia 2021

Klinika Specjalna Profil szkoleniowy
Full swing, Putting, Krótka gra

Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Na polu Royal Kraków Golf & Country Club proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Golfowej Klinice Specjalnej o profilu szkoleniowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą mogli poprawić technikę wszystkich podstawowych uderzeń tj. puttingu, chippingu, pitchingu i full swingu oraz poznać metody ich treningi. Program kliniki zawiera gry na 9 dołkowym polu. Udział w Klinice pomoże jej uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. Royal Kraków G&CC posiada zadaszony driving range oraz putting i chipping greeny.

Pełny opis oferty

Karolinka Golf Park, 18-20 Sierpnia 2021

Klinika Specjalna Profil treningowy
Full swing, Putting, Krótka gra

​Brak już wolnych miejsc
Możliwe zapisy na listę rezerwową

Na polu Karolinka koło Opola proponujemy uczestnictwo w 3 dniowej Golfowej Klinice Specjalnej o profilu treningowym. W trakcie jej trwania uczestnicy będą trenowali wszystkie uderzenia gry w golfa. Program kliniki jest bardzo intensywny, oprócz treningów program zawiera gry na 9 i 18 dołkowym polu. Intensywne treningi w trakcie Kliniki pomogą jego uczestnikom znacząco poprawić swój poziom gry. Karolinka Golf Park to najnowsze pole golfowe w Polsce, jest doskonale utrzymane i słynie jako „najbardziej zielone”.

Pełny opis oferty

Golfowe Obozy Sportowe w Polsce to okazja żeby spojrzeć na grę na znanych już polach z trochę innej strategicznie strony. Na tych obozach ćwiczymy znacznie więcej zarówno bazową technikę jak i gry treningowe i strategiczne na polu.
Obozy w Polsce to także możliwość wypoczynku nad polskim morzem połączonego z grą w golfa (Sierra Golf Club), pobytu na Mazurach (Naterki) lub wygoda Kliniki w pobliżu miejsca zamieszkania. Nasze obozy w Polsce cieszą się zawsze największym powodzeniem dlatego sugerujemy jak najwcześniejszą rezerwację miejsc.