Select Page

W 2019 roku przeprowadziliśmy w Polsce 12 szkoleniowych Golfowych Obozów Sportowych, Klinik Specjalnych i Master Class swingu.
Odbyły się one na polach Sobienie Królewskie, Sierra, Naterki, Modry Las, Golf Park Mikołów oraz Wawa Golf.

Zapraszamy na szkolenia w Polsce latem 2020. Do szkoleń tych wprowadzimy elementy fitnessu golfowego, co znakomicie sprawdziło się na kilku szkoleniach w 2019.
W 2020 będzie to standardowy element naszych szkoleń w Polsce oraz na niektórych obozach za granicą.

Wprowadzimy też standardowo elementy przygotowania mentalnego oraz strategii gry.
W ten sposób na naszych szkoleniach będą obecne wszystkie 4 elementy zapewniające skuteczną grę w golfa – Technika, Przygotowanie fizyczne, Przygotowanie mentalne i Strategia gry.

Informacje o datach i miejscach szkoleń w Polsce latem 2020 zamieścimy w lutym 2020.