Zaznacz stronę

Diagnoza Twojej gry

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie są Twoje mocne i słabe strony w grze oraz chcesz popracować nad swoimi słabymi stronami, to najpierw musisz dokonać diagnozy swojej gry.
W tym celu, w trakcie 3 gier wypełnij załączoną poniżej rozszerzoną score card.

Możesz ją również pobrać w formie .pdf tutaj.

Poszczególne punkty score card oznaczają:

a. Wynik brutto – to po prostu wynik na dołku czyli suma wszystkich uderzeń

b. Ilość puttów – to ilość puttów wykonanych gdy piłka jest na greenie lub putterem mniej niż 30 cm od brzegu greenu

c. Odległość ataku na green – odległość w metrach z której uderzasz z zamiarem trafienia w green

d. Odległość do dołka po ataku na green – odległość do dołka, mierzona w metrach (jeżeli piłka wylądowała poza greenem) lub w stopach (jeżeli piłka wylądowała na greenie, 1 stopa = 30 cm) na której wylądowała piłka po ataku na green.
Tak więc jeżeli piłka wylądowała na greenie to liczba w tym punkcie i w punkcie „e” poniżej będzie taka sama.
Jeżeli piłka po zamierzonym ataku na green wpadła do wody lub została zgubiona, to wpisujesz tutaj literę „X”.

e. Odległość pierwszego putta – odległość do dołka w stopach (1 stopa = 30 cm), z której wykonujesz pierwszy putt. Możesz ją mierzyć też w normalnych krokach (spacerowych),
gdzie 1 krok = 2 stopy.

f. Odległość drugiego putta – odległość do dołka w stopach (1 stopa = 30 cm), z której wykonujesz drugi putt. Możesz ją mierzyć też w normalnych krokach (spacerowych),
gdzie 1 krok = 2 stopy.
Jeżeli piłka wpadła do dołka po pierwszym putt to wpisujesz tutaj 0.

Przykład

Na dołku par 5 zagrałeś:
Uderzenie 1 – driver na fairway
Uderzenie 2 – wood na fairway
Uderzenie 3 – atak na green ironem z odległości 120 metrów, piłka nie trafiła w green
Uderzenie 4 – chip zza greenu z dystansu 20 metrów od dołka
Uderzenie 5 – putt z dystansu 15 stóp
Uderzenie 6 – putt z dystansu 3 stóp

Numer dołka 1
Wynik brutto 6
Ilość puttów 2
Odległość ataku greenu w metrach 120
Odległość do dołka po ataku w m. lub stopach  20 m
Odległość do dołka 1-go putta w stopach 15
Odległość do dołka 2-go putta w stopach 3


Na score card musisz też napisać swój handicap !

Wyślij tak wypełnione 3 score card na adres info@target54.eu, a otrzymasz pełną diagnozę Twojej gry, Twoich słabych i mocnych punktów.
Będziesz miał więc lepsze pojęcie co przede wszystkim musisz trenować.